ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε.

Σύμβουλοι επιχειρήσεων. Μελέτες και υλοποιήσεις επιχειρηματικών σχεδίων. Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων: Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2008), Περιβάλλοντος (EMAS-ISO 14001), Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου Τροφίμων (HACCP-ISO 22000), Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801). Μελέτες και λύσεις φορολογικών υποθέσεων

  • Πωλησεις(€)
    0-2m
    2019
  • Προσωπικο
    0-10
Εμπορική Επωνυμία ΝΗΡΗΙΣ ΑΕ
Διεύθυνση GREECE Πατησίων 132, 11257, Αθήνα, Αττική
Νομική Μορφή Ανώνυμη Εταιρεία
NACE 2 7022 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης
Διευθύνων Σύμβουλος Παναγιώτης-Αλέξ Ι. Καραλίβανος
Ιστοσελίδα www.niriis.gr
Τηλέφωνο εταιρείας 2108258020
Email info@niriis.gr

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση