ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Γ. ΚΑΣΕΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ε.Ε.

Ασφαλιστικοί σύμβουλοι

Εμπορική Επωνυμία ΓΙΟΥΡΟ - ΜΠΙΖΕΝΣ
Διεύθυνση GREECE 40 Αγ Αναστασιας, 85100, Ρόδος, Δωδεκάνησα
Νομική Μορφή Ετερόρρυθμη Εταιρεία
NACE 2 6622 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών
Τηλέφωνο εταιρείας 2241070019

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Γ. ΚΑΣΕΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ε.Ε.