ΜΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.

Παραγωγή ετοίμων γευμάτων, σνακσ. Εκμετάλλευση ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων κ.λ.π.

Διεύθυνση GREECE Αλκμάνους 5, 11528, Αθήνα, Αττική
Νομική Μορφή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
NACE 2 5610 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
Διαχειριστής Αλέξιος Κ. Παπανικολάου
Τηλέφωνο εταιρείας 2107226291

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση