ΜΕΤΡΟΝΤΗΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Διαφημιστικά γραφεία

Εμπορική Επωνυμία METROMEDIA
Διεύθυνση GREECE Λ Δημοκρατιας 8, 15127, Μελίσσια, Αττική
Νομική Μορφή Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
NACE 2 7311 Διαφημιστικά γραφεία
Διαχειριστής Μαριάνα Α. Κωνσταντινίδου
Ιστοσελίδα www.metromme.gr
E-shop shop.goldmall.gr
Τηλέφωνο εταιρείας 2109811583, 2310230060, 2108104100
Email eleni@metromedia.gr

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση