ΜΕΗ.HOME Ι.Κ.Ε.

[68100000] ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ[68201000] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Εμπορική Επωνυμία ΜΕΗ.HOME
Διεύθυνση GREECE Μυριοφυτου 19, 12242, Αιγάλεω, Αττική
Νομική Μορφή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
NACE 2 6810 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Διαχειριστής Παρασκευή Γ. Ταγκαλή
Τηλέφωνο εταιρείας 2104909500
Email meh.home23@yahoo.com

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση