Μ.Δ. Ε.Π.Ε.ΜΒΑΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

Ιατρικές υπηρεσίες

Εμπορική Επωνυμία Μ.Δ. ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ Ι. ΙΚΕ
Διεύθυνση GREECE Κηφισιας 85, 11523, Αθήνα, Αττική
Νομική Μορφή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
NACE 2 8622 Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων
Διαχειριστής Αικατερίνη Μ. Δώρη
Ιστοσελίδα emron.gr/isol/epemvatiki
Τηλέφωνο εταιρείας 2106995491

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση