ΛΑΤΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για εργοστάσια επεξεργασίας και καθαρισμού νερού Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων) Υπηρεσίες μηχανικών για έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων και για αποστραγγιστικά έργα Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού

Διεύθυνση GREECE Καπεταν Μητρουση 1, 54646, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη
Νομική Μορφή Ατομική Επιχείρηση
NACE 2 7112 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών
Ιδιοκτήτης Ιωάννης Λατσινος
Τηλέφωνο εταιρείας 2310801816

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση