ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης

Διεύθυνση GREECE Εθν Αντίστασης 40, 56334, Ελευθέριο, Θεσσαλονίκη
Νομική Μορφή Ατομική Επιχείρηση
NACE 2 4322 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης
Ιδιοκτήτης Κυριάκος Κρομμυδας
Τηλέφωνο εταιρείας 2310774335

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση