ΚΡΙΚΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ

43993000 [ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΜΠΗΞΗΣ ΠΑΣΑΛΩΝ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ]43993000 [ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΜΠΗΞΗΣ ΠΑΣΑΛΩΝ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ]43995000 [ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ]43995000 [ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ]43997000 [ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ]43997000 [ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ]43994000 [ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ]43994000 [ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ]

Διεύθυνση GREECE Δραγατσανιου 23, 30100, Αγρίνιο, Αιτωλοακαρνανία
Νομική Μορφή Ατομική Επιχείρηση
NACE 2 4399 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
Ιδιοκτήτης Θωμάς Κρικρης
Τηλέφωνο εταιρείας 2641057818

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση