ΚΟΥΜΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ

32121300 [ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ· ΕΙΔΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Η ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ]47788904 [ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ]47778204 [ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΙΔΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Η ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ]

Εμπορική Επωνυμία "COOL CAT"
Διεύθυνση GREECE Καρλοβασι, 83200, Καρλόβασι, Σάμος
Νομική Μορφή Ατομική Επιχείρηση
NACE 2 3212 Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών
Ιδιοκτήτης Απόστολος Κουμαρης
Τηλέφωνο εταιρείας 2273092197

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση