ΚΟΣΜΙΔΟΥ - ΔΕΡΖΙΩΤΗ Ι.Κ.Ε.

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: · Οι υπηρεσίες Φροντιστηρίου Ξένων γλωσσών · Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών · Η διενέργεια κάθε πράξης και επιχείρησης παρεμφερούς, συναφούς ή δυνάμενης να υποβοηθήσει την πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών. · Η συμμετοχή με οποιαδήποτε νομική μορφή σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες παντός είδους επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα και η με οποιονδήποτε τρόπο συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιδιώκοντας σκοπούς παρόμοιους προς εκείνους της Εταιρείας.

Εμπορική Επωνυμία ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ K AND D
Διεύθυνση GREECE Σινασου 11, 18755, Κερατσίνι, Αττική
Νομική Μορφή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
NACE 2 8559 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.
Διαχειριστής Αλεξάνδρα Π. Κοσμίδου
Τηλέφωνο εταιρείας 2105542241, 2104634508
Email k_dlang@yahoo.gr

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση