ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ONESMART PROMOTION

Ανάπτυξη ιστοσελίδων. Ηλεκτρονικό εμπόριο. Ψηφιακό μάρκετινγκ. Εφαρμογές Internet

Διεύθυνση GREECE Ξενοφόντως Στρατηγού 43, 49100, Κέρκυρα, Κέρκυρα
Νομική Μορφή Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης
NACE 2 6201 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων
Ιστοσελίδα www.1sm.gr
Τηλέφωνο εταιρείας 2661800000, 2661700995
Email hello@1sm.gr

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση