ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες. Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Εμπορική Επωνυμία SOCIAL ENTREPRENEUSHIP AND SUPPORT ΚΟΙΝ Σ ΕΠ
Διεύθυνση GREECE Ζήνωνος 7-9, 10431, Αθήνα, Αττική
Νομική Μορφή Συνεταιρισμός
NACE 2 7022 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης
Πρόεδρος Άγγελος Φίσκιλης
Ιστοσελίδα www.koinsep.org
Τηλέφωνο εταιρείας 2114119666
Email info@koinsep.org

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ