ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Ερευνητικές μελέτες στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες

Εμπορική Επωνυμία ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ
Διεύθυνση GREECE Καποδιστρίου 116, 14233, Νέα Ιωνία, Αττική
Νομική Μορφή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)
NACE 2 9499 Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων π.δ.κ.α.
Ιστοσελίδα www.gurdjieff.org.gr
Τηλέφωνο εταιρείας 2106128198
Email info@gurdjieff.org.gr

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση