ΚΑΣΙΟΥΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

Υπηρεσίες φροντιστηρίου γενικά (θετικών ή θεωρητικών επιστημών) Άλλες υπηρεσίες δεύτερης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Άλλες υπηρεσίες κατώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Άλλες υπηρεσίες πρώτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Άλλες υπηρεσίες τρίτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Γενικές υπηρεσίες οικονομικού και κοινωνικού σχεδιασμού, καθώς και στατιστικές υπηρεσίες Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες ανώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες δεύτερης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες κατώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες πρώτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τρίτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Υπηρεσίες γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Υπηρεσίες δακτυλογραφήσεων Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια Υπηρεσίες διόρθωσης τυπογραφικών δοκιμίων Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή Υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Υπηρεσίες μετάφρασης Υπηρεσίες παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων Υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Εμπορική Επωνυμία ΜΟΡΦΩΣΙΣ
Διεύθυνση GREECE Χαριλαου Τρικουπη 18, 45333, Ιωάννινα, Ιωάννινα
Νομική Μορφή Ατομική Επιχείρηση
NACE 2 8559 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.
Ιδιοκτήτης Παναγιώτα Κασιουμη
Τηλέφωνο εταιρείας 2651311287

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση