ΚΑΡΡΑ, ΜΑΡΙΝΑ, & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εκμετάλλευση εστιατορίου "ΚΑΘ' ΕΚΑΣΤΗΝ"

Εμπορική Επωνυμία ΚΑΘ' ΕΚΑΣΤΗΝ
Διεύθυνση GREECE Κ. Παλαιολόγου 95, 23100, Σπάρτη, Λακωνία
Νομική Μορφή Ετερόρρυθμη Εταιρεία
NACE 2 5610 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
Διαχειριστής Μαρίνα Ν. Καρρά
Τηλέφωνο εταιρείας 2731100314

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση