ΚΑΡΑΠΑΠΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

63111200 [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (WEB HOSTING)]63111900 [ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ) ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΙΤ)]

Εμπορική Επωνυμία ISHERLOCK.GR
Διεύθυνση GREECE Καπεταν Ελενης 14, 54634, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη
Νομική Μορφή Ατομική Επιχείρηση
NACE 2 6311 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες
Ιδιοκτήτης Νικόλαος Καραπαπαζης
Τηλέφωνο εταιρείας 2310245300

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση