ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Λογιστικές υπηρεσίες Υπηρεσίες εταιρειών παροχής επενδυτικών συμβουλών Υπηρεσίες λειτουργίας των χρηματοοικονομικών αγορών Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών

Εμπορική Επωνυμία CONTROL TAX INVEST
Διεύθυνση GREECE Λεωφορος Πλαπουτα 18α, 14122, Ηράκλειο, Αττική
Νομική Μορφή Ατομική Επιχείρηση
NACE 2 6920 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου παροχή φορολογικών συμβουλών
Ιδιοκτήτης Δημήτριος Ν. Καραγεωργος
Τηλέφωνο εταιρείας 2114057997

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση