ΚΑΠΟΥΛΟΥΣ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε ειδικευμένα καταστήματα

Διεύθυνση GREECE 68010, Μεταξάδες, Εβρος
Νομική Μορφή Ατομική Επιχείρηση
NACE 2 4722 Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε ειδικευμένα καταστήματα
Ιδιοκτήτης Π. Καπουλους
Τηλέφωνο εταιρείας 2553096122

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση