ΚΑΝΤΖΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

43121200 [ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΑΙΩΝ]43121202 [ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΩΝ]43121100 [ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ]

Εμπορική Επωνυμία 110
Διεύθυνση GREECE 60100, Κατερίνη, Πιερία
Νομική Μορφή Ατομική Επιχείρηση
NACE 2 4312 Προετοιμασία εργοταξίου
Ιδιοκτήτης Παρασκευάς Καντζας
Τηλέφωνο εταιρείας 2351053110

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση