ΚΑΜΗΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών Άλλες υπηρεσίες υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.

Διεύθυνση GREECE Κοκκινο, 32200, Θήβα, Βοιωτία
Νομική Μορφή Ατομική Επιχείρηση
NACE 2 4312 Προετοιμασία εργοταξίου
Ιδιοκτήτης Αθανάσιος Καμηλιος
Τηλέφωνο εταιρείας 2268071234

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση