ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ

66199200 [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ]90011007 [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗ]

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση