ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Λιανικό εμπόριο καυσόξυλων Καλλιέργεια βαμβακιού, που διαθέτεται εκκοκκισμένο ή μη Καλλιέργεια ελιών Καλλιέργεια σκληρού σιταριού Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης κλειστών χώρων και εδάφους Λιανικό εμπόριο καύσιμων υλών (υγρών και στερεών) Χονδρικό εμπόριο θερμαντήρων αέρα ή διανεμητών θερμού αέρα π.δ.κ.α. από σίδηρο ή χάλυβα, μη ηλεκτρικών Χονδρικό εμπόριο καυστήρων, μηχανικών θερμαστρών και εσχάρων, μηχανικών διατάξεων για την απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοιων συσκευών Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων

Διεύθυνση GREECE Θεση Χανι Πεο Λιβαδειασ-θηβας, 32100, Λιβαδειά, Βοιωτία
Νομική Μορφή Ατομική Επιχείρηση
NACE 2 4778 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα
Ιδιοκτήτης Σοφία Καλαμπαλικη
Τηλέφωνο εταιρείας 2261044028

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση