ΙΩΣΗΦ-ΖΟΖΕΦ ΑΝΤΡΕ ΚΟΒΕΝΤΣ

47767710 [ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΜΜΕΝΩΝ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΙ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΑΝΘΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΘΟΔΕΣΜΩΝ, ΣΤΕΦΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ]46221004 [ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΜΜΕΝΩΝ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΙ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΘΟΔΕΣΜΩΝ, ΣΤΕΦΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ]47191008 [ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ]47767701 [ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΘΕΩΝ]

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση