ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.

Κατασκευή πλαστικών κάδων απορριμμάτων (κάδοι όλων των χωρητικοτήτων), κιβωτίων (παλετοκιβώτια, ιχθυοκιβώτια, αρτοκιβώτια), συσκευαστικών ειδών και καθισμάτων γηπέδων. Αποκομιδή και διαχείριση απορριμμάτων. Υπηρεσίες καθαριότητας. Αποκλειστικές εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο ειδικών οχημάτων, κάδων απορριμάτων και εξοπλισμού καθαριότητας πόλεων

  • Πωλησεις(€)
    10-50m
    2021
  • Προσωπικο
    51-250
Εμπορική Επωνυμία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
Διεύθυνση GREECE ΒΙ.ΠΑ. Μαρκοπούλου, Θέση Ντοροβατέζα, 19003, Μαρκόπουλο, Αττική
Νομική Μορφή Ανώνυμη Εταιρεία
NACE 2 2229 Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων
Εξαγωγέας
Εισαγωγέας
Διευθύνων Σύμβουλος Αθανάσιος Α. Ανδριανόπουλος
Ιστοσελίδα www.helesi.com
Τηλέφωνο εταιρείας 2299082700, 2299082801
Email central@helesi.com

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση