Γ.Σ. ΜΥΚΑΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

[43121200] ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΑΙΩΝ[23631000] ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ[38311000] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΧΡΗΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ[38321000] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ[38111900] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ[46731600] ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

  • Πωλησεις(€)
    0-2m
    2022
Εμπορική Επωνυμία Γ.Σ. ΜΥΚΑΤ
Διεύθυνση GREECE Μαραθι, 84600, Μύκονος, Κυκλάδες
Νομική Μορφή Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
NACE 2 4312 Προετοιμασία εργοταξίου
Διαχειριστής Γεώργιος Σ. Σαντοριναίος
Ιστοσελίδα gsmykat.eu/about.html
Τηλέφωνο εταιρείας 2289029115
Email info@santorinaios.com

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση