ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

Παραγωγή, εισαγωγές και εμπόριο αλεύρων και υποπροϊόντων

  • Πωλησεις(€)
    >50m
    2022
  • Προσωπικο
    51-250
Διεύθυνση GREECE Ο.Τ. 1, 25018, ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, Αχαϊα
Νομική Μορφή Ανώνυμη Εταιρεία
NACE 2 1061 Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων
Εξαγωγέας
Εισαγωγέας
Διευθύνων Σύμβουλος Ελένη Γ. Κεπενού
Ιστοσελίδα www.kepenos.gr
Τηλέφωνο εταιρείας 2610241940
Email mkepenos@kepenos.gr

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση