ΦΑΡΜΑ ΝΑΤΟΥΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ 2. ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΠΟΥΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ 3. Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 4. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΙΔΡΥΕΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΝΑ ΣΥΝIΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΤΤΕΙ ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ.

Εμπορική Επωνυμία ΦΑΡΜΑ ΝΑΤΟΥΡΑ
Διεύθυνση GREECE 41500, Λάρισα, Λάρισα
Νομική Μορφή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
NACE 2 0145 Εκτροφή αιγοπροβάτων
Διαχειριστής Κωνσταντίνος Π. Χρήστου
Ιστοσελίδα www.farmanatura.gr
Τηλέφωνο εταιρείας 2410536004
Email info@westfalia.gr

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση