ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΜΘ Α.Ε.

Διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Μελέτες αναπτυξιακών έργων. Σύμβουλοι επενδύσεων

  • Προσωπικο
    0-10
Εμπορική Επωνυμία ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΜΘ ΑΕ
Διεύθυνση GREECE Εθν. Αντιστάσεως 20, T.Θ. 1392, 65110, Καβάλα, Καβάλα
Νομική Μορφή Ανώνυμη Εταιρεία
NACE 2 7022 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης
Διευθύνων Σύμβουλος Αθανάσιος Γ. Κολυβάς
Τηλέφωνο εταιρείας 2510291436
Email kye.kabalas@1168.syzefxis.gov.gr

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση