ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΙΩΑΝΝΗ TZIKA

66121302 [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΓΥΡΑΜΟΙΒΟΥ]64921201 [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ "ΕΠ' ΕΝΕΧΥΡΩ" ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗ)]47770000 [ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ]24531001 [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΤΗΞΗΣ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ]24541001 [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΤΗΞΗΣ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ]46480000 [ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ]

Εμπορική Επωνυμία ΧΡΥΣΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
Διεύθυνση GREECE Αφεντουλη 19-21, 18536, Πειραιάς, Αττική
Νομική Μορφή Ατομική Επιχείρηση
NACE 2 6612 Δραστηριότητες σχετικά με συναλλαγές συμβάσεων χρεογράφων και αγαθών
Ιδιοκτήτης Ελισάβετ Τζικα
Τηλέφωνο εταιρείας 2104830767

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση