ΕΝΤΗΣΙΟΝ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Εισαγωγές, εγκατάσταση και χονδρικό εμπόριο δορυφορικών συστημάτων, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και συστημάτων ασφαλείας

  • Πωλησεις(€)
    2-10m
    2021
  • Προσωπικο
    11-50
Εμπορική Επωνυμία EDISION HELLAS ΕΠΕ
Διεύθυνση GREECE Φαρμακέϊκα, Τ.Θ. 7212, Νέο Ρύσιο, 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Νομική Μορφή Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.
NACE 2 4652 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων
Εξαγωγέας
Εισαγωγέας
Διαχειριστής Θεόδωρος Γ. Σαμακοβλής
Ιστοσελίδα www.edision.gr
Facebook https://www.facebook.com/EDISION/
Τηλέφωνο εταιρείας 2392066070, 2392066150
Email info@edision.gr

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση