ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α. Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες Ταχυδρομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας που αφορούν επιστολές Υπηρεσίες απολύμανσης οικιών Υπηρεσίες δακτυλογραφήσεων Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων πολυκατοικιών Υπηρεσίες έκδοσης λογαριασμών κοινοχρήστων πολυκατοικιών Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση