ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ "Δ.Ε.Υ.Α.Κ."

Παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης

Διεύθυνση GREECE Αγ. Τρύφωνα 14, 65201, Καβάλα, Καβάλα
Νομική Μορφή Δημοτική Επιχείρηση
NACE 2 3600 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
Ιστοσελίδα www.deyakav.gr
Τηλέφωνο εταιρείας 2510620350
Email info@deyakav.gr

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση