ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

58110000 [ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ]58191900 [ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ]58111500 [ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΤΛΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕ ΧΑΡΤΕΣ]58115000 [ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ]58115000 [ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ]58191300 [ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΧΑΛΚΟΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ]58111900 [ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ]58191100 [ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ]

Εμπορική Επωνυμία LITTLE TREE
Διεύθυνση GREECE Κηρυκειου 6 Και Μητροπολεως 65, 10555, Αθήνα, Αττική
Νομική Μορφή Ατομική Επιχείρηση
NACE 2 5811 Έκδοση βιβλίων
Ιδιοκτήτης Δημήτριος Ανανιαδης
Τηλέφωνο εταιρείας 2109243762

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση