ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.

Διαχείριση απορριμμάτων

  • Πωλησεις(€)
    2-10m
    2020
Εμπορική Επωνυμία ΣΙΡΡΑ Α.Ε.
Διεύθυνση GREECE Ερείπια Νεράιδας, 62400, Ηράκλεια, Σέρρες
Νομική Μορφή Ανώνυμη Εταιρεία
NACE 2 3811 Συλλογή μη επικίνδυνων αποβλήτων
Διευθύνων Σύμβουλος Αλέξανδρος Μ. Εξάρχου
Facebook https://www.facebook.com/pages/category/Local-service/%CE%A3%CE%99%CE%A1%CE%A1%CE%91-%CE%91%CE%95-106078640852003/
Τηλέφωνο εταιρείας 2321088222
Email info@sirra.gr

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση