ΧΑΤΖΗΒΑΡΥΤΗ ΙΩ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης Υπηρεσίες εταιρειών παροχής επενδυτικών συμβουλών Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων) Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων

Διεύθυνση GREECE Φιλιππουπολης 7, 65404, Καβάλα, Καβάλα
Νομική Μορφή Ατομική Επιχείρηση
NACE 2 7022 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης
Ιδιοκτήτης Ιω Χατζηβαρυτη
Τηλέφωνο εταιρείας 2510242582

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση