ΜΠΟΥΡΟΥΝΣΟΥΖΗ ΠΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Υπηρεσίες φροντιστηρίου γενικά (θετικών ή θεωρητικών επιστημών) Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε βιβλία, ηλεκτρονικής μορφής Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά, έντυπης μορφής Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά, ηλεκτρονικής μορφής Έκδοση έντυπων διδακτικών βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου Έκδοση έντυπων εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών Έκδοση έντυπων ταχυδρομικών δελταρίων, καρτών με ευχές και παρόμοιων Έκδοση λογισμικού εφαρμογών, που κατεβάζεται (download) από το Internet Λιανικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών Παραγωγή επιγραμμικού (on line) περιεχόμενου για ενηλίκους Παραγωγή επιγραμμικών (on line) βιβλίων Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων Χονδρικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών

Διεύθυνση GREECE Κρατητος 49, 11745, Αθήνα, Αττική
Νομική Μορφή Ατομική Επιχείρηση
NACE 2 8559 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.
Ιδιοκτήτης Παγώνα Μπουρουνσουζη
Τηλέφωνο εταιρείας 2103413130

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση