ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ

74202300 [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ]74202100 [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΤΡΑΙΤΩΝ]74202200 [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ]

Εμπορική Επωνυμία ΛΟΥΛΟΥΜΕΛΙ
Διεύθυνση GREECE Μαγνησιας 24-26, 14232, Νέα Ιωνία, Αττική
Νομική Μορφή Ατομική Επιχείρηση
NACE 2 7420 Φωτογραφικές δραστηριότητες
Ιδιοκτήτης Χριστίνα Αβαγιανου
Τηλέφωνο εταιρείας 2102525159

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση