ΑΤΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ι.Κ.Ε.

Συμμετοχική εταιρία

Εμπορική Επωνυμία ΑΤΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Διεύθυνση GREECE Δολιανης 11, 15124, Μαρούσι, Αττική
Νομική Μορφή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
NACE 2 6420 Δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου
Διαχειριστής Βασίλειος Γ. Γατσίδας
Τηλέφωνο εταιρείας 2118504710, 2118501380

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση