ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δραστηριότητες παροχής ποτών

Διεύθυνση GREECE Κυριακι, 32006, Κυριάκι, Βοιωτία
Νομική Μορφή Ατομική Επιχείρηση
NACE 2 5630 Δραστηριότητες παροχής ποτών
Ιδιοκτήτης Τριαντάφυλλος Ανεστης
Τηλέφωνο εταιρείας 2267051335

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση