ΑΛ - ΘΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

- Οι υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιοκτητών ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, με υπαγωγή σε Φ.Π.Α. (68.20.1201) · Οι υπηρεσίες μεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης άϋλων αγαθών (δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και παρόμοιων δικαιωμάτων) (82.99.1908) · Οι υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτου που προορίζεται για κατοίκηση.(68.20.1203) · Υπηρεσίες Αλλοδαπών Εταιρειών που Συμμετέχουν σε Ημεδαπές (64.20.1001) · Υπηρεσίες HOLDING Εταιρειών (64.20.1)

Εμπορική Επωνυμία ΑΛ-ΘΩ Μ.Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση GREECE 2ας Μαιου 32, 17121, Νέα Σμύρνη, Αττική
Νομική Μορφή Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
NACE 2 6820 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων
Τηλέφωνο εταιρείας 2108325958

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση

ΑΛ - ΘΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.