ΑΚΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Π.Ε.

Λύκειο. Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο

Διεύθυνση GREECE Αγ. Ανδρέου 61, 26221, Πάτρα, Αχαϊα
Νομική Μορφή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
NACE 2 8531 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Διαχειριστής Χρυσάνθη Δ. Γαλανου
Αδαμαντία Γ. Χριστοπούλου
Ιστοσελίδα www.iek-akmi.gr
Τηλέφωνο εταιρείας 2610620601
Email akmhpatr@otenet.gr

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση