ΑΙΓΕΑΣ ΦΛΕΞΟΓΡΑΦΙΚΗ Ε.Π.Ε.

Κατασκευή μητρών φλεξογραφίας και ειδών συσκευασίας υγρών τροφίμων. Γραφικές τέχνες. Ανάπτυξη λογισμικού

  • Πωλησεις(€)
    0-2m
    2020
  • Προσωπικο
    11-50
Εμπορική Επωνυμία ΑΙΓΕΑΣ ΦΛΕΞΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ
Διεύθυνση GREECE Ησιόδου 9, Θέση Μπότα, ΒΙ.ΠΕ., 19400, Κορωπί, Αττική
Νομική Μορφή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
NACE 2 1813 Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων
Εξαγωγέας
Εισαγωγέας
Διαχειριστής Ιωάννης Π. Κακλής
Ιστοσελίδα www.aegeasflexo.gr
Τηλέφωνο εταιρείας 2106659159, 2106028614
Email sales@aegeasflexo.gr

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση